Need Help ?
Call: +977- 099521224

समाचार बिस्तारमा

शैक्षिक सत्र २०७४ को बिद्यार्थी भर्ना अभियानको आदर्श वाक्य " हामी सबैको ईच्छा, अनिवार्य नि:शुल्क आधारभूत शिक्षा "

कञ्चनपुरका सामुदायिक तथा संस्थागत सबै विद्यालयहरुले शैक्षिक सत्र २०७४ को बिद्यार्थी भर्ना अभियानको आदर्श वाक्य " हामी सबैको ईच्छा, अनिवार्य नि:शुल्क आधारभूत शिक्षा " सहित विभिन्न कार्यक्रम गरेर विद्यार्थी भर्ना तथा  स्वागत कार्यक्रम संचालन गर्नु हुन अनुरोध छ ।