Need Help ?
Call: +977- 099521224

समाचार बिस्तारमा

३७ औ राष्ट्रिय शिक्षा दिवस २०७३ तथा अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको आदर्श वाक्य "समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि जिवनोपयोगी शिक्षामा लगानी"

३७ औ राष्ट्रिय शिक्षा दिवस २०७३ तथा अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस   "समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि जिवनोपयोगी शिक्षामा लगानी"  २०७३।५।२३ गते