Need Help ?
Call: +977- 099521224

जि. शि. अ.

अमरप्रसाद भट्ट

      सबैका लागि शिक्षाको सुनिश्चिततासहित गुणस्तरीय शैक्षिक वातावरण तयार गर्न हामी सबैको ध्यान पुग्न आवश्यक छ । यसका लागि ब्यवस्थापन पक्ष बलियो हुनु अति जरुरी छ । जिल्ला शिक्षा समिति, गाँउ शिक्षा समिति, विद्यालय ब्यवस्थापन समितिबाट  गुणस्तरिय शैक्षिक बाताबरण तयार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुदै आएको छ ।