Need Help ?
Call: +977- 099521224

निर्वाचन प्रक्रियामा सहयोग सम्बन्धमा

प्रकाशित मिती:  2074-03-09

यहि मिति २०७४।३।१४ गते हुने स्थानिय तहको निर्वाचनका लागि तोकिएका निर्वाचन स्थल रहेका विद्यालयहरुले निर्वाचन प्रक्रिया आवश्यक सहयोग गरिदिन  हुन अनुरोध छ ।